Tevens is valkenier Martin en collega’s valkenier in het bezit van een
valkeniersakte, zodat beheer en schade bestijding in het
kader van de Wet Natuurbescherming tot een van de
mogelijkheden behoren.

Kraaien, verwilderde postduiven, kauwen, spreeuwen en
andere vogels kunnen voor overlast zorgen,
wanneer deze vogels zich in grote aantallen groeperen op
terreinen waar relatief veel voedsel en rust te vinden zijn.
Door de aanwezigheid van deze grote groepen vogels
kan het natuurlijk evenwicht in deze gebieden
gemakkelijk worden verstoord. Ook kan veel schade aan
gebouwen en gewassen worden veroorzaakt.
Door het met regelmaat los te laten vliegen van
roofvogels op deze plaatsen wordt onrust veroorzaakt,
waardoor de overlast veroorzakende vogels op de
vlucht slaan.
Deze millieu vriendelijke methode van regelmatige verjaging
blijkt zeer effectief te zijn. De verjaagde vogels keren niet terug, uit
angst voor hun natuurlijke vijand.